RX FINANCE

 

Start hypotečního trhu 

Lednové výsledky hypotečního trhu  nijak zásadně nepřekvapily naše očekávání a  pozvolný růst úvěrového trhu dál pokračuje.  Celková produkce úvěrů na bydlení  v lednu dosáhla 13 mld Kč, přičemž hypoteční banky si připsaly úvěry za 12,02 mld Kč a stavební spořitelny 0,98 mld Kč. V meziročním srovnání rostl úvěrový trh v lednu o 98%. Ve srovnání s prosincem lednová produkce meziměsíčně poklesla o více jak 2 mld Kč, nicméně leden a únor patří stabilně k nejslabším měsícům roku.  Vyhlídka na únor je tedy velmi podobná lednové produkci a s postupným poklesem úrokových sazeb se zlepšuje celkový výkon hypotečního trhu.

V lednu jsme zaznamenali první výraznější pokles průměrné úrokové sazby na realizovaných úvěrech a to o 11 bazických bodů na hodnotu 5,53%.  Předchozí meziměsíční poklesy se pohybovaly maximálně na hranici 3 – 4 bazických bodů. Poklesla i hodnota nabídkových sazeb, která na počátku února činila 5,6%.  Meziměsíčně tak nabídkové sazby spadly o 36 bazických bodů a to je dobrý příslib pro další pokles sazeb u realizovaných úvěrů v příštích měsících.

Únorové jednání centrální banky o úrokových sazbách předčilo očekávání a ČNB snížila základní sazbu o 50 bazických bodů na hodnotu 6,25%. Ve světle pozitivních informací o lednové inflaci lze pro březnové zasedání ČNB 20.3.2024 očekávat další obdobné nebo i vyšší snížení základní úrokové sazby. Během února rovněž dál pokračoval pokles úrokových swapů až na úroveň 3,4% u pětiletého swapu. Hypotéky by tedy měly dál zlevňovat i když samotné banky se razantnějšímu zlevňování urputně brání.

Zpráva o lednové inflaci předčila očekávání analytiků i samotné ČNB.  Souhrnná lednová inflace dosáhla hodnoty 2,3% a výrazně poskočila k inflačnímu cíli. Rázem se tedy Česká republika z prosincového posledního místa  mezi státy EU vyšvihla na přední příčky žebříčku. Podobnou hodnotu inflace lze očekávat i v únoru. Je tedy zřejmé, že inflační krize je za námi a bude narůstat tlak na rychlejší snižování úrokových sazeb, které v tuto chvílí brzdí a poškozují českou ekonomiku, která přinejmenším stagnuje a bude v tom pokračovat i v letošním roce. V reakci na nízkou míru inflace oslabuje koruna, což je v tuto chvíli asi jediný proinflační faktor, uvidíme jak se bude dále kurz koruny vyvíjet. 

Předčasné splátky hypoték

V listopadovém vydání RXF News jsme se zabývali nově nastaveným principem předčasných splátek u hypotéčních úvěrů a ponechali jsme stranou tzv zákonné důvody, kdy klient může hypotéku splatit bez sankcí. Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 včetně jeho novelizací, pamatuje na tyto případy, kdy může klient zcela nebo z části splatit hypoteční úvěr v době trvání úrokového období (běžící fixace úrokové sazby).

Zdarma tedy může klient splatit hypotéku:

  1. V případě pojistné události, která nastala u nemovitosti nebo dlužníka (pojištěného klienta). Aplikace toho pravidla je vcelku jednoznačná, pokud dojde na plnění pojišťovnou na základě škody na nemovitosti nebo újmy na životě či zdraví klienta, má klient popřípadě spoludlužníci právo na bezplatné splacení úvěru  
  2. Pokud došlo k úmrtí dlužníka, manžela/ky či partnera/ky nebo invalidity případně dlouhodobé nemoci a pokud takto skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr. U tohoto pravidla již z definice vyplývá, že jeho aplikace nemusí být automatická a v některých případech by mohla banka zkoumat vliv např.  nemoci na výraznou změnu schopnosti splácet
  3. Staronovým důvodem pro splacení zdarma je pak možnost prodeje nemovitosti po dvou a více letech od podpisu úvěrové smlouvy. Předchozí úprava umožňovala aby věřitel klientovi v tomto případě účtoval poplatek ve výši 1% z předčasně splácené částky, maximálně však 50.000,-Kč. Nicméně tato možnost byla spíše teoretická. Nová úprava platná od 1.9.2024, možnost takového poplatku zcela eliminuje, a splacení zdarma je tedy transparentní.
  4. Novou možností pro předčasné splacení zdarma je situace, kdy dochází k vypořádání společného jmění manželů po dvou a více letech od podpisu úvěrové smlouvy.
  5. Zdarma lze splatit hypotéku do tří měsíců od okamžiku, kdy banka sdělí klientovi novou výši úrokové sazby na další úrokové období.  Banka je povinná oznámit novou výši sazby nejpozději tři měsíce před termínem konce běžícího úrokového období.
  6. Do 25% celkové výše hypotéky během 1 měsíce před výročím uzavření úvěrové smlouvy

U ostatních případů, bude tedy od 1.9.2024 banka uplatňovat sankce za předčasné splacení hypotéky v podobě tzv účelně vynaložených nákladů  do nichž bude nově zahrnuta případná ztráta banky z úroků, které měl klient uhradit do konce fixace. Případná ztráta vznikne pouze tehdy, když rozdíl mezi klientovou stávající úrokovou sazbou na hypotéce a tzv referenční sazbou (nový druh sazby, který od 1.4.2024 sbírá ČNB) bude kladné číslo. Jinak řečeno, pokud budou úrokové sazby v době předčasné splátky nižší než v době poskytnutí úvěru.

Nicméně klienti se nemusí obávat nijak drakonických částek za předčasné splacení hypotéky.  Spolu s výše uvedeným principem je do výpočtu aplikováno zastropování částky za předčasné splacení ve výši 0,25% ze splacené částky za každý jeden rok, který zbývá do konce fixace, maximálně však 1% ze splacené částky.

Autor: Radek Vachulka