RX FINANCE

 

Změna v nastavení úvěrových parametrů 

Dobrou zprávou pro hypotéční trh je změna v nastavení úvěrových parametrů.  Od 1.7.2023 nebude ČNB zákonně regulovat parametr DSTI (poměr mezi měsíční splátkou všech úvěrů a čistými měsíčními příjmy), který byl nastaven na 45% u klientů starších 36ti let a na 50% u klientů mladších 36ti let. Zrušení horních hranic DSTI pomůže navýšení úvěrové produkce na českém trhu. Nelze asi automaticky očekávat, že všechny hypoteční banky uvolní absolutně parametr DSTI. Nicméně maximální hranice DSTI u některých typů klientů se před regulací dostávala i přes 60%.  Bude tedy záležet na jednotlivých hypotečních bankách jak se s uvolněním vypořádají.  Prakticky by stačilo oprášit staré scénáře z doby před regulací.  Pro názornost jak výše DSTI  výrazně zasahuje do maximální vše úvěru uvádíme pár příkladů níže.

Jak se dařilo úvěrům v květnu?

V květnu došlo k meziměsíčnímu nárustu produkce a potvrzuje se tak trend pozvolného zotavování se trhu s úvěry na bydlení.  Celková produkce činila 12,35 mld z toho hypoteční banky podepsaly úvěry v objemu 11,17 mld Kč a stavební spořitelny 1,18 mld Kč. Úměrně k objemu podepsaných úvěrů roste i počet úvěrů, v květnu to bylo celkem 4.340 ks což je o téměř 650 realizovaných úvěrů více než v měsíci dubnu.  Oživení trhu sebou nese i další pozitivní skutečnost, z dat vyplývá, že došlo k zastavení poklesu výše průměrné hypotéky, aktuálně je její hodnota 2,85 mil Kč.  V červnu očekáváme obdobné výsledky na hypotečním trhu. Je možné, že červnová produkce úvěrů bude dílčím způsobem negativně ovlivněna uvolněním úvěrového parametru DSTI, který je platný od 1.7.2023.

Úrokové sazby se stále drží hodnot lehce pod šesti procenty. Konkrétně průměrná úroková sazba na úvěrech v květnu činila 5,90% - to je nárust o 2 bazické body proti dubnu. To samo o sobě není nijak znepokojující skutečnost.  Nabídkové sazby z počátku června naopak o 2 bazické body klesly na hodnotu 6,3%.  Podstatné je, že dále klesají úrokové swapy a to by se mělo v konečném důsledku projevit na úrokových sazbách u hypoték. Je tedy spíše otázkou, zda některá z hypotečních bank bude chtít na úkor své marže přijít na trh s atraktivní úrokovou sazbou ještě před prázdninami nebo se všichni již soustředí na období po prázdninách, kdy vrcholí hypoteční sezóna.  

ČNB se na svém posledním měnově politickém jednání 21.6.2023 přiklonila na stranu stability sazeb a ponechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 7% na které vydrží nejméně do 3.8.2023, kdy bude ČNB znovu jednat o sazbách. Domníváme se, že ke zvýšení základní sazby již nedojde, a s napětím očekáváme, kdy se ČNB vydá opačným směrem.  Předpokládáme že by to mohlo být ke konci letošního roku.

Co nového v ekonomice?

I v měsíci květnu jsme byli dál svědky poklesu inflace, její hodnota činila 11.1%.  Překvapujícím údajem byl meziměsíční nárůst spotřebitelských cen o 0,3%, zejména díky růstu cen v kategorii potravin. V meziročním srovnání příslušných měsíců roku, však v květnu došlo k poklesu inflace ve všech kategoriích. Inflace bude dál klesat zejména díky efektu vysokého základu v předchozím roce. V červnu se v meziročním srovnání určitě dostaneme pod magickou hranici 10% - tedy do jednociferných hodnot a to se příznivě projeví na inflačním očekávání v české ekonomice. Ačkoli bude hodnota inflace jednociferná, tak pokud začíná devítkou je to pořád velmi vysoká hodnota.

Dalším protiinflačním faktorem je stále klesající spotřeba domácností, která se projevuje poklesem tržeb v maloobchodě. Z aktuálních dat k dubnu letošního roku vyplývá, že tržby klesají již dvanáctý měsíc v řadě. 

Situace není o mnoho lepší ani v průmyslu nebo stavebnictví.  Stavebnictví v dubnu klesá v meziročním srovnání již jedenáctý měsíc za sebou.  Průmysl v dubnu sice zaznamenal meziroční růst o 1,2% , nicméně jeho tempo dál zpomaluje a v meziměsíčním porovnání klesl o 1,9%.

 

 

Autor: Radek Vachulka