RX FINANCE

Celkové výsledky roku 2022

Za celý rok 2022 se podařilo uzavřít úvěry v objemu 197 miliard Kč.  Výsledky roku 2022 tak výrazně zaostávají za rokem předchozím, ale i za objemy roku 2020. V porovnání s rokem 2021 se produkce loňského roku propadla o téměř 64%.  Ano rok 2021 byl extrémní a neopakovatelný svými výsledky, nicméně i v porovnání s rokem 2020 se loňský rok propadl o téměř 37% a to je rovněž velmi vysoká hodnota. Varovná je zejména dynamika poklesu ve druhém pololetí loňského roku.

V počtu kusů realizovaných úvěrů je situace ještě výmluvnější.  V loňském roce se podepsalo téměr třikrát méně úvěrů než v roce 2021. Porovnání s rokem 2020 pak  ukazuje skoro dvakrát menší počet úvěrů. Alarmující jsou měsíční počty úvěrů mezi zářím a listopadem, kdy se trh pohyboval okolo hodnoty 2.600 ks/měs.

Abychom měli úplná čísla, zmíníme ještě průměrnou výši úrokové sazby za celý rok 2022 – její hodnota (vážený průměr) je 4,54%. Podobnou výši úrokové sazby jsme měli naposledy v roce 2010. Výše průměrného úvěru (vážený průměr) dosáhla v loňském roce hodnoty 3 mil Kč.

 

Co se děje v ekonomice?

Českou ekonomiku i v závěru loňského roku trápila vysoká inflace, konkrétně její prosincová hodnota činila 15,8 %. Dobrou zprávou je, že trend inflace se již otočil a v příštích měsících bude docházet k jejímu poklesu. V oblasti cen pohonných hmot to vypadá, že již došlo ke stabilizaci a vrátli jsme se na hladinu před invazí Ruska na Ukrajinu.  U energií by se ceny měly díky zastropování státem  ustálit velmi rychle a v budoucnu lze očekávat jejich pokles. Bohužel ceny paliv a  energií se velmi výrazně propsaly do cen potravin, které nás budou ještě nějaký čas trápit. U této kategorie nelze již výrazněji omezit spotřebu jako v jiných oblastech. 

Podíváme-li se na výslednou roční inflaci za rok 2022, tak její hodnota činí 15,1%.  Pro názornost uvádíme níže tabulku s hodnotami inflace za posledních 10 let.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že si všichni přejeme aby se budoucí číslo inflace za rok 2023 přiblížilo co nejvíce k hodnotám před rokem 2022.

 

 

 

Autor: Radek Vachulka