RX FINANCE

Červnový trh úvěrů na bydlení v číslech

Červnové výsledky vykázaly mírný meziměsíční pokles úvěrů, podepsáno bylo o  zhruba 1,6 mld Kč méně než v měsíci květnu. Celkový objem poskytnutých zajištěných úvěrů na bydlení činil 19,28 mld. Kč, z toho hypoteční banky uzavřely úvěry za 16,28 mld. Kč a stavební spořitelny za 3,0 mld. Kč. I přes drobný pokles se však objemy zajištěných úvěrů na bydlení drží na velmi dobré úrovni, porovnáváme-li je s předchozími roky, s výjimkou roku 2021, který byl extrémní a nebude se opakovat.

Pokračuje růst úrokových sazeb úvěrů, červnová průměrná úroková sazba dosáhla hodnoty 5,0%, meziměsíčně tak přidala dalších 39 bazických bodů. Růst sazeb bude pokračovat i v červenci, jelikož nabídkové sazby z počátku července dosahují průměrné hodnoty 6,24%. 

Počátkem srpna se uskuteční další měnově politické zasedání ČNB, kde se bude o úrokových sazbách znovu rozhodovat. Jaké rozhodnutí lze očekávat od nové bankovní rady, je těžko predikovatelné.

 

Nicméně pokud se podíváme na vývoj inflace pak mnoho optimismu není na místě. Červnová inflace v meziročním vyjádření stoupla na 17,6%  a vypadá to, že ještě nejsme na vrcholu inflačního peaku.

Naproti tomu trvale klesá index důvěry spotřebitelů v ekonomiku a to začíná již přinášet ochlazení poptávky v obchodu jak vyplývá z dat ČSÚ – pokles tržeb v maloobchodě mezi dubnem a květnem 2022 o 2,3%.  

Zajímavým faktem je i to, že již třetí měsíc v řadě klesá průměrná výše úvěru.  Od letošního března klesla průměrná výše úvěru zhruba o 300 tis Kč a aktuálně je na hodnotě 2,88 mil Kč. 

Autor: Radek Vachulka